ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: DISC WHEELBRUSH

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: SPIRAL WHEELBRUSH

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: F.A.C.E. BRUSH

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: SHAKE BRUSH

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: CARLITE PIERCED

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: CARLITE Evolution

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: CARLITE BRUSH

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: FILOK BRUSH

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: FAVAGROSSA
 • ΜΟΝΤΕΛΟ: PE BRUSH