Διοικητικό και Τεχνικό δυναμικό

Η εταιρία στελεχώνεται από τους τρεις μετόχους και ιδρυτές της εταιρίας κύριο Ζειμπέκη Κωνσταντίνο και κυρίες Δέσποινα και Γεωργία Ζειμπέκη, το λογιστήριο και τεχνικό προσωπικό. Το προσωπικό αποτελείται από τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, ηλεκτρονικούς ) που ασχολούνται με τα παραπάνω αντικείμενα επί σειρά ετών.

Το προσωπικό της εταιρίας παρακολουθεί προγράμματα επιμόρφωσης για τον καινούργιο εξοπλισμό και την τεχνολογία που υιοθετείται από τους κατασκευαστές στα καινούργια μοντέλα. Αναλαμβάνουν την διεκπεραιώσει της εγκατάστασης των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους καθώς επίσης και τη συντήρηση τους κατά τη διάρκεια της εγγύησης και μετά το πέρας αυτής.

Η τεχνική κάλυψη είναι επί οχταώρου βάσεως ( 8.00 – 16.00 ) καθημερινά για τις εργάσιμες μέρες και το Σάββατο μέχρι της 14.00 Βασικό μας μέλημα είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας και η διεκπεραίωση της βλάβης μέσα σε χρονικό διάστημα που να μην ξεπερνά τις (2) εργάσιμες ημέρες. Η δυνατότητα της άμεσης τεχνικής κάλυψης στηρίζεται στο γεγονός ότι διαθέτουμε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών για τα μηχανήματα που τοποθετούμε και συντηρούμε.