: Διάφορα

Διάφορα/Διάφορα - Μηχανήματα Εξοπλισμού πλυντηρίων και πρατηρίων

 

 

Γρασαδόρος BOSS
βαρελιού, 200 Kg
Απορροφητήρας ορυκτελαίων
FLEXBIMEC, Ιταλίας με
ογδόντα (80) λίτρα δοχείο
και δέκα (10) λίτρα γυαλί.
Η συσκευή είναι τροχήλατη
για να γίνει ευκολότερη
η δουλεά σας.
Απορροφητήρας ορυκτελαίων
FLEXBIMEC, Ιταλίας με
ογδόντα (80) λίτρα δοχείο
και δέκα (10) λίτρα γυαλί.
Η συσκευή είναι τροχήλατη
για να γίνει ευκολότερη
η δουλεά σας
Αερόμετρο καζανάκι Ιταλίας Αερόμετρο πεζοδρομίου
PCL

 

Κερματοδέκτης 0,50 1.00 ή 2.00 ευρώ είτε
μάρκες εργοστασίου για την προσαρμογή
τους με μηχανήματα και μετατροπή αυτών
σε self-service
Μετρητής ροής 1 1/2 πετρελαίου

Μηχανικό καταγραφικό / register
Veeder Root
Μετρητής ροής 1"
   
Συγκρότημα διανομής πετρελαίου 1"
μονοφασικό
Αεροσυμπιεστής - κομφλέρ μονοφασικά
και τριφασικά
   
Απορροφητήρας βιολογικού καθαρισμού
GARAGE STAR για τον καθαρισμό της
ταπετσαρίας των αυτοκινήτων. Έχει
ξεχωριστό πλαστικό κάδο για το χημικό
ενώ ο κάδος συλλογής είναι ανοξείδοτος.
Η ισχύ της είναι 2400 Watt και έχει ακόμη
ένα ξεχωριστό μοτέρ για την λειτουργία της
αναρρόφησης
Απορροφητήρας απλός STAR με δύο / τρία
μοτέρ 1400 Watt το καθένα μονοφασική.
Ο ανοξείδωτος κάδος της είναι στερεωμένος
επάνω σε μία τροχήλατη βάση
Καθένα απο τα μοτέρ λειτουργεί με ξεχωριστό
διακόπτη.